Chcem si prečítať viac o:

Tu sa dozviete základné zákonné informácie o banke a jej činnosti:
Právne informácie uverejňované podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 k 31.12.2016

Finančné výsledky

V rokoch 2010 až 2015 sme boli súčasťou skupiny Raiffeisen Bank International. Naše finančné výsledky boli v tomto období plne konsolidované vo finančných výkazoch našej bývalej matky. Pozrieť si ich môžete na stránke www.rbinternational.com

Ochrana vkladov

Viac o ochrane vkladov:
Ochrana vkladov, Ochrana vkladov (verzia v nemeckom jazyku), Informačný formulár pre vkladateľa

Impressum

Informácie o zriaďovateľovi pobočky (Zriaďovateľ)

Informácie vyžadované podľa § 5 rakúskeho zákona o internetovom obchode

Obchodné meno

ZUNO BANK AG

Sídlo a korešpondenčná adresa

Sídlo: Vordere Zollamtsstrasse 13, 3.OG Top D, 1030 Viedeň, Rakúsko
Korešpondenčná adresa: P.O. Box 50, 1011 Viedeň, Rakúsko

IČO

FN 326454f, Zriadovateľ zaregistrovaný v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni

IČ DPH

ATU 64959904

Kontaktné údaje

Tel.: +43 1 717 07 26 91
E-mail: info@zuno.eu

Číslo spracúvania údajov v rámci rakúskeho Registra spracúvania údajov (DVR)

Užívanie a spracúvanie osobných údajov je v súlade a vykonáva sa s ohľadom na všetky príslušné pravidlá a predpisy o ochrane údajov.

Predmet činnosti Zriadovateľa

Úverová inštitúcia podľa rakúskeho zákona o bankách:

SWIFT Kód/BIC

RIDBATWW

Kód banky

31300

Orgán dohľadu

Rakúsky Úrad pre finančný trh
(Oblasť dohľadu nad bankovníctvom a cennými papiermi)
Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Viedeň, Rakúsko
http://www.fma.gv.at

Členstvo

Prehlásenie podľa rakúskeho zákona o médiách

Vydavateľ a vlastník internetovej stránky

ZUNO BANK AG
Vordere Zollamtsstrasse 13, 3.OG Top D, 1030 Viedeň, Rakúsko

Členovia predstavenstva ZUNO BANK AG

Zsolt Eötvös
Petro Merkulov

Členovia dozornej rady ZUNO BANK AG
Priamy akcionár ZUNO BANK AG (účasť prevyšuje 25 %)

Lexxus Services Holding GmbH (100 %)
Am Stadtpark 3, 1030 Viedeň, Rakúsko,
IČO FN 295610x, spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri vedenom Obchodnom súde vo Viedni
Manažment: Mag. Renate Kattinger, Rouven Sodtke

Akcionár Lexxus Services Holding GmbH

Raiffeisen International Invest Holding GmbH (100 %)
Am Stadtpark 3, 1030 Viedeň, Rakúsko,
IČO FN 276072p, spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri vedenom Obchodnom súde vo Viedni
Manažment: Mag. Renate Kattinger, Rouven Sodtke

Základný účel internetovej stránky

 

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky (Pobočka)

Údaje uverejňované podľa § 4 slovenského zákona o elektronickom obchode

 

Obchodné meno

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

Sídlo a korešpondenčná adresa

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, SR


Korešpondenčná adresa: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, SR

IČO

36 867 594, Pobočka zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č. 1830/B

DIČ

4020269143

IČ DPH

SK 4020269143

Informácie pre notárov, exekútorov a iné osoby žiadajúce informácie o bankovom tajomstve

ZUNO spoplatňuje každú odpoveď, ktorú poskytne oprávneným osobám na základe ich žiadosti o poskytnutie informácií týkajúcich sa bankového tajomstva jedného klienta, poplatkom vo výške 26,56 EUR plus DPH.

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 456 99 999
E-mail: info@zuno.sk

Predmet činnosti Pobočky
SWIFT Kód/BIC

RIDBSKBX

Kód banky

8410

Orgán dohľadu

Národná banka Slovenska (NBS)
(Oblasť dohľadu nad finančným trhom)
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, SR
http://www.nbs.sk

Členstvo

Slovenská banková asociácia
Rajská 15/A,811 08 Bratislava 1, SR
http://www.sbaonline.sk/sk/

Príslušné ustanovenia právnych predpisov

Zákon o bankách (dostupný na http://www.nbs.sk)
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
Zákon o elektronickom obchode

Vlastník internetovej stránky

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,SR

Vedúci pobočky zahraničnej banky

Zsolt Eötvös

Prokurista
Jozef Humenský

Zriadenie Pobočky

Pobočka bola zriadená rozhodnutím Zriaďovateľa zo dňa 10.2.2010 so súhlasom dozornej rady Zriaďovateľa zo dňa 24.2.2010.