Často kladené otázky

Ako si zmením osobné údaje?

Cez online banking alebo kontaktné centrum si môžete zmeniť:

  • Korešpondenčnú adresu
  • E-mailovú adresu
  • Číslo mobilného telefónu (iba ak máte prístup k starému číslu)
  • Číslo ďalšieho telefónu

Tieto zmeny sú platné hneď.

Prostredníctvom formulára Žiadosť o zmenu/obnovu údajov, si môžete zmeniť:

  • Číslo mobilného telefónu, ak nemáte prístup k starému číslu
  • Údaje uvedené v občianskom preukaze

K vyplnenému formuláru priložíte kópiu občianskeho preukazu alebo povolenia na pobyt a pošlete nám ich poštou alebo e-mailom na info@zuno.sk. My túto zmenu pripravíme a po prihlásení sa do online bankingu vás požiadame, aby ste zmenu potvrdili. Potom bude zmena údajov platná.