Často kladené otázky

Ako funguje uzatváranie zmlúv online?

U nás všetko vybavíte online. Jednoducho požiadate o hociktorý produkt a zmluvu k nemu tiež podpíšete online, pomocou SMS kódu, ktorý vám pošleme na váš mobil. Takto podpísanú zmluvu si prosím uložte k sebe do počítača, prípadne si ju vytlačte.

Všetky naše zmluvy sú uzatvorené v slovenskom jazyku a podpísané predstaviteľmi ZUNO. Pozrite si vzor rámcovej zmluvy o poskytovaní produktov a služieb.