Home

IMPRESSUM

Informácie o zriaďovateľovi pobočky (Zriaďovateľ)

Informácie vyžadované podľa § 5 rakúskeho zákona o internetovom obchode


Obchodné meno

ZUNO BANK AG

Sídlo a korešpondenčná adresa

Sídlo: Vordere Zollamtsstrasse 13, 3.OG Top D, 1030 Viedeň, Rakúsko
Korešpondenčná adresa: P.O. Box 50, 1011 Viedeň, Rakúsko

IČO

FN 326454f, Zriadovateľ zaregistrovaný v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni

IČ DPH

ATU 64959904

Kontaktné údaje

Tel.: +43 1 717 07 26 91
E-mail: info:@:zuno.eu

Číslo spracúvania údajov v rámci rakúskeho Registra spracúvania údajov (DVR)

Užívanie a spracúvanie osobných údajov je v súlade a vykonáva sa s ohľadom na všetky príslušné pravidlá a predpisy o ochrane údajov.

Predmet činnosti Zriadovateľa

Úverová inštitúcia podľa rakúskeho zákona o bankách:

 • Prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov (časť 1 §1 ods. 1)
 • Služby prevodu peňažných prostriedkov (časť 1 §1 ods. 2)
 • Poskytovanie úverov (okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovanie obchodných transakcií (vrátane forfajtingu) (časť 1 §1 ods. 3)
 • Vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek) (časť 1 §1 ods. 6)
SWIFT Kód/BIC

RIDBATWW

Kód banky

31300

Orgán dohľadu

Rakúsky Úrad pre finančný trh
(Oblasť dohľadu nad bankovníctvom a cennými papiermi)
Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Viedeň, Rakúsko
http://www.fma.gv.at

Členstvo
 • Rakúska federálna ekonomická komora
 • Federálny sektor bánk a poisťovní /Asociácia Raiffeisen
  Stubenring 8-10, 1010 Viedeň, Rakúsko
  http://www.wko.at

 • Österreichische Einlagensicherung regGenmbH
 • Am Stadtpark 3, 1030 Viedeň, Rakúsko

  Príslušné ustanovenia právnych predpisov
  Rakúsky zákon o bankách (dostupný na www.ris.bka.gv.at)

   

  Prehlásenie podľa rakúskeho zákona o médiách

  Vydavateľ a vlastník internetovej stránky

  ZUNO BANK AG
  Vordere Zollamtsstrasse 13, 3.OG Top D, 1030 Viedeň, Rakúsko

  Členovia predstavenstva ZUNO BANK AG

  Zsolt Eötvös
  Slavomír Mizák

  Členovia dozornej rady ZUNO BANK AG
  Priamy akcionár ZUNO BANK AG (účasť prevyšuje 25 %)

  Lexxus Services Holding GmbH (100 %)
  Am Stadtpark 3, 1030 Viedeň, Rakúsko,
  IČO FN 295610x, spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri vedenom Obchodnom súde vo Viedni
  Manažment: Mag. Renate Kattinger, Rouven Sodtke

  Akcionár Lexxus Services Holding GmbH

  Raiffeisen International Invest Holding GmbH (100 %)
  Am Stadtpark 3, 1030 Viedeň, Rakúsko,
  IČO FN 276072p, spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri vedenom Obchodnom súde vo Viedni
  Manažment: Mag. Renate Kattinger, Rouven Sodtke

  Základný účel internetovej stránky
 • Prezentácia ZUNO
 • Informácie o produktoch a službách ponúkaných ZUNO

   

  ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky (Pobočka)

  Údaje uverejňované podľa § 4 slovenského zákona o elektronickom obchode

   

  Obchodné meno

  ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

  Sídlo a korešpondenčná adresa

  Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, SR


  Korešpondenčná adresa: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, SR

  IČO

  36 867 594, Pobočka zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č. 1830/B

  DIČ

  4020269143

  IČ DPH

  SK 4020269143

  Informácie pre notárov, exekútorov a iné osoby žiadajúce informácie o bankovom tajomstve

  ZUNO spoplatňuje každú odpoveď, ktorú poskytne oprávneným osobám na základe ich žiadosti o poskytnutie informácií týkajúcich sa bankového tajomstva jedného klienta, poplatkom vo výške 26,56 EUR plus DPH.

  Kontaktné údaje

  Tel.: +421 2 456 99 999
  E-mail: info:@:zuno.sk

  Predmet činnosti Pobočky
 • Prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
 • Poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovanie obchodných transakcií (vrátane forfajtingu) 
 • Platobné služby ako sú vymedzené v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu
 • Vydávanie a správa iných platobných prostriedkov (napr. cestovných šekov a bankových zmeniek), pokiaľ tieto činnosti nepatria do bodu 4 Prílohy I Smernice č. 2006/48/ES.
  SWIFT Kód/BIC

  RIDBSKBX

  Kód banky

  8410

  Orgán dohľadu

  Národná banka Slovenska (NBS)
  (Oblasť dohľadu nad finančným trhom)
  Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, SR
  http://www.nbs.sk

  Členstvo

  Slovenská banková asociácia
  Rajská 15/A,811 08 Bratislava 1, SR
  http://www.sbaonline.sk/sk/

  Príslušné ustanovenia právnych predpisov

  Zákon o bankách (dostupný na http://www.nbs.sk)
  Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
  Zákon o elektronickom obchode

  Vlastník internetovej stránky

  ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

  Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,SR

  Vedúci pobočky zahraničnej banky

  Zsolt Eötvös

  Prokurista
  Judita Szombathyová

  Zriadenie Pobočky

  Pobočka bola zriadená rozhodnutím Zriaďovateľa zo dňa 10.2.2010 so súhlasom dozornej rady Zriaďovateľa zo dňa 24.2.2010.