Odpovede na najčastejšie otázky k ukončovaniu činnosti ZUNO

8.2.2017   |   KATEGÓRIA: Oznámenia

Prinášame odpovede na vaše najčastejšie otázky ohľadne ukončovania našej činnosti.

Určite už viete, že sa ZUNO pripravuje na ukončenie poskytovania bankových činností a presun niektorých aktivít do Tatra banky, ktorá patrí, rovnako ako ZUNO, do finančnej skupiny Raiffeisen Bank International AG.

V súvislosti s týmto procesom máte určite množstvo otázok. Tu nájdete odpovede na tie najčastejšie :

 

Vyberte si tému, ktorá vás zaujíma:

 

Otázky ohľadne ÚČTU, KARTY a SPORENIA

ČO SA STANE S MOJÍM ÚČTOM?

ZUNO postupne uzatvára účty všetkým klientom. Výpoveď účtu vám zašleme prostredníctvom správy do vášho Online bankingu a na váš registrovaný e-mail. Odo dňa doručenia výpovede začína plynúť dvojmesačná výpovedná lehota. Po skončení výpovednej lehoty bude účet zrušený.

Váš účet nebude prenesený do inej banky, pokiaľ o to aktívne nepožiadate.

AKO SI ZRUŠÍM ÚČET?

Ak sa vám nechce čakať na výpoveď, účet v ZUNO môžete, samozrejme, zrušiť niekoľkými spôsobmi:

Pošlite nám správu v Online bankingu
V Online bankingu o zrušenie účtu požiadate v záložke Nastavenie a pomoc/Správy. Do správy uveďte číslo účtu, na ktorý si želáte preposlať prostriedky z vášho účtu v ZUNO.

Ak už žiadnu platbu na váš účet neočakávate a váš zostatok je 0 €, uveďte, prosím, do správy, že iné číslo účtu si neželáte zadať. V prípade aktívnych služieb na vašom účte je potrebné vyjadriť súhlas s ich zrušením.

Pošlite nám e-mail
O zrušenie účtu môžete požiadať aj prostredníctvom registrovaného e-mailu v ZUNO. V tomto prípade vás budeme kontaktovať telefonicky, na vaše registrované telefónne číslo.

Kontaktujte nás písomne
O zrušenie účtu je taktiež možné požiadať aj písomne na korešpondenčnej adrese: ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava. Písomná žiadosť musí obsahovať vaše identifikačné údaje a váš vlastnoručný podpis.

Zavolajte nám
O zrušenie účtu môžete požiadať jednoducho telefonicky cez naše Kontaktné centrum na čísle +421 2 45 69 99 99. V tomto prípade si, prosím, pripravte Vaše klientske číslo a PIN kód do kontaktného centra.

Výpovedná lehota pri zrušení účtu z Vašej strany je 30 dní. Nezabudnite, že počas tohto obdobia už nemôžete realizovať žiadne trvalé platby, inkasá, ani platby s budúcou lehotou splatnosti.

VYPOVEDALI STE MI ÚČET. ČO MÁM ĎALEJ ROBIŤ?

Výpovedná lehota  pri zrušení účtu je dva mesiace a plynie odo dňa doručenia výpovede do vašich správ v Online bankingu. Po jej uplynutí bude váš účet v ZUNO zrušený. Výpoveď sme vám posielali aj na váš registrovaný e-mail. V prílohe správy alebo e-mailu nájdete výpoveď rámcovej zmluvy v PDF formáte. Tento dokument si, prosím, uložte do svojho počítača alebo vytlačte pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali.

Ak máte na účte kladný zostatok, nezabudnite si ho, prosím, najneskôr do uplynutia výpovednej lehoty previesť na bežný účet v inej banke.

V prípade, že na vašom účte evidujete záporný zostatok, vyrovnajte ho, prosím, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. V opačnom prípade je ZUNO oprávnené uplatniť si svoju pohľadávku na príslušnom súde, pričom dlžná suma sa môže navýšiť o úroky z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.

Ak máte nulový zostatok na účte, ďalej už nemusíte robiť nič. Účet bude zrušený po uplynutí výpovednej lehoty.

ČO MÁM UROBIŤ SO SVOJOU PLATOBNOU KARTOU?

Pokiaľ výpoveď účtu dostanete od ZUNO, vaša karta bude fungovať ešte 6 týždňov od začatia výpovednej lehoty. Po tomto termíne bude karta deaktivovaná. Kartu rozstrihnite a zahoďte.

Ak o zrušenie účtu požiadate sám/sama, vaša karta bude deaktivovaná ihneď od začiatku plynutia výpovednej lehoty. Kartu, prosím, rozstrihnite a zahoďte.

ČO SA STANE S MOJÍM INKASOM A TRVALÝMI PRÍKAZMI?

Inkaso alebo trvalý príkaz si, prosím, zriaďte na inom účte. O zmene nezabudnite informovať vášho príjemcu inkasa a trvalého príkazu.

NA ÚČET MÁM NASTAVENÉ ZASIELANIE VÝPLATY. NESTRATÍ SA MI?

Nemusíte sa obávať, aj počas výpovednej lehoty môžete na svoj účet prijímať alebo odoslať finančné prostriedky. Aby ste sa vyhli komplikáciám, požiadajte čo najskôr svojho zamestnávateľa, aby vám výplatu začal posielať na účet v inej banke.

NA ÚČET MÁM NASTAVENÉ ZASIELANIE DÔCHODKU ALEBO INEJ DÁVKY ZO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE. ČO MÁM ROBIŤ?

Ak si na váš účet v ZUNO nechávate pravidelne posielať finančné prostriedky zo Sociálnej poisťovne, ako napríklad dôchodok, prosíme vás, aby ste najneskôr do konca februára 2017 požiadali Sociálnu poisťovňu o zmenu účtu na prijímanie dávok sociálneho poistenia.

Pri zmene účtu na zasielanie dôchodku do inej banky treba počítať s lehotou 2 až 3 mesiace od dátumu podania žiadosti. Požiadajte preto o zmenu čo najskôr, aby ste predišli zbytočným komplikáciám.

ČO SA STALO S MOJÍM SPORENÍM?

Všetky prostriedky z vášho sporiaceho účtu boli presunuté na váš bežný účet, odkiaľ si ich môžete odoslať na účet v inej banke.

MÔŽEM EŠTE POUŽÍVAŤ AUTOPILOTA?

AUTOPILOT je vám k dispozícii do konca februára 2017.

PLATÍ MI EŠTE POISTENIE PROTI ZNEUŽITIU KARIET S ÚČTOM PLUS?

Poistenie proti zneužitiu platobných kariet vás chráni do konca februára 2017.

DOKEDY MÔŽEM POUŽÍVAŤ ÚČET V CUDZEJ MENE?

Účty v cudzích menách budú v priebehu marca zrušené. Váš zostatok z takéhoto účtu vám prevedieme podľa aktuálneho kurzu na váš ÚČET alebo ÚČET PLUS vedený v EUR. Ak sa chcete vyhnúť kurzovým stratám, presuňte si, prosím, tieto peniaze najneskôr do konca februára do inej banky na účet v danej mene.

RUŠÍTE NIEKOĽKO SLUŽIEB Z BALÍKA K ÚČTU PLUS, NIE JE FÉR PLATIŤ ZAŇ POPLATOK.

Myslíme si to isté, a preto sme sa rozhodli, že od 1. 2. 2017 nebudeme za ÚČET PLUS účtovať mesačný poplatok. Nemusíte sa báť, ďalšie služby k ÚČTU PLUS, ako sú napríklad zvýhodnené výbery z bankomatov alebo SMS PLUS, zostávajú aj naďalej aktívne.

 

Otázky ohľadne PÔŽIČKY

ČO SA STANE S MOJOU PÔŽIČKOU?

Ak splácate úver, nič sa pre vás nemení. V súčasnosti nemusíte podnikať žiadne kroky. Onedlho vás oboznámime so všetkými podstatnými informáciami a ďalším postupom.

Vaša PÔŽIČKA bude do Tatra banky prenesená s rovnakým úrokom, splátkou a dobou splatnosti, akú budete mať v ZUNO ku dňu presunu úveru do Tatra banky. Zmení sa číslo účtu, na ktoré budete zasielať mesačnú splátku. O všetkých krokoch vás budeme vopred informovať. Čítajte preto pozorne e-mailovú komunikáciu od ZUNO.

KEDY BUDE MOJA PÔŽIČKA PRENESENÁ DO TATRA BANKY?

Predpokladaný termín presunu úverov je polovica roka 2017, avšak presný termín ešte nebol stanovený. O všetkých krokoch vás budeme vopred informovať. Čítajte preto pozorne e-mailovú komunikáciu od ZUNO.

ČO AK NECHCEM, ABY BOL MÔJ ÚVER PRENESENÝ DO TB?

Váš úver môžete refinancovať v inej banke alebo kedykoľvek predčasne splatiť.

 

Otázky ohľadne KREDITKY

AKO PREBIEHA VYPOVEDANIE KREDITKY?

Do správ vo vašom Online bankingu a na váš e-mail vám zašleme výpoveď Zmluvy o KREDITKE, na základe ktorej začne plynúť dvojmesačná výpovedná lehota.

DOKEDY MUSÍM KREDITKU SPLATIŤ?

Vaša KREDITKA je splatná v posledný deň výpovednej lehoty. Poprosíme vás, aby ste najneskôr v tento deň uhradili celkový vyčerpaný Úverový limit na KREDITKE spolu s príslušenstvom.

AKO DLHO MÔŽEM EŠTE KREDITKU POUŽÍVAŤ?

Možnosť čerpania Úverového limitu vám ukončíme po uplynutí prvého mesiaca výpovednej lehoty. Dovtedy môžete vašu KREDITKU používať.

NA KREDITKE MÁM AJ VLASTNÉ PENIAZE. ČO SA S NIMI STANE?

V prípade, že máte na KREDITKE vlastné peňažné prostriedky, prevedieme vám ich na váš ÚČET, najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.

Otázky ohľadne REZERVY

AKO PREBIEHA VYPOVEDANIE REZERVY?

Do správ vo vašom Online bankingu a do vášho e-mailu vám zašleme výpoveď Zmluvy o REZERVE, na základe ktorej začne plynúť dvojmesačná výpovedná lehota.

DOKEDY MUSÍM REZERVU SPLATIŤ?

REZERVA je spolu s príslušenstvom splatná v posledný deň výpovednej lehoty. Poprosíme vás, aby ste k tomuto dátumu zabezpečili na vašom účte v ZUNO dostatok peňažných prostriedkov na splatenie vyčerpanej REZERVY spolu s jej príslušenstvom.

DOKEDY MÔŽEM REZERVU POUŽÍVAŤ?

Možnosť čerpania REZERVY vám bude ukončená až v posledný deň výpovednej lehoty. vašu REZERVU môžete počas tohto obdobia aj naďalej využívať.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku alebo Vám niečo nie je jasné? Zavolajte nám na +421 2 45 69 99 99, sme tu pre Vás 24/7.

Komentáre