Home

Prečítajte si najčastejšie otázky k ukončovaniu činnosti ZUNO

Otázky a odpovede

CENNÍK CESTOVNÉHO POISTENIA

Individuálne
poistenie

Krátkodobé
Cena za 1 deň/osobu

Slovensko

Európa

Svet

CESTOVNÉ POISTENIE - 1,06 € 2,47 €
CESTOVNÉ POISTENIE PLUS - 2,15 € 3,65 €
ZÁSAH HORSKEJ SLUŽBY 0,57 € - -

Individuálne
poistenie

Ročné
Cena za 365 resp. 366 dní/osobu

Slovensko

Svet

CESTOVNÉ POISTENIE - 30,84 € *
CESTOVNÉ POISTENIE PLUS - 58,39 € *
ZÁSAH HORSKEJ SLUŽBY 12,15 € -

Individuálne
poistenie

Krátkodobé
Cena za 1 deň/osobu

Ročné
Cena za 365 resp. 366 dní/osobu

Slovensko

Európa

Svet

Slovensko

Svet

CESTOVNÉ POISTENIE - 1,06 € 2,47 € - 30,84 € *
CESTOVNÉ POISTENIE PLUS - 2,15 € 3,65 € - 58,39 € *
ZÁSAH HORSKEJ SLUŽBY 0,57 € - - 12,15 € -

* Vrátane poistenia Zásah Horskej služby na Slovensku.

Rodinné
poistenie

Krátkodobé
Cena za 1 deň/max 5 osôb

Slovensko

Európa

Svet

CESTOVNÉ POISTENIE - 2,96 € 6,92 €
CESTOVNÉ POISTENIE PLUS - 6,30 € 10,54 €
ZÁSAH HORSKEJ SLUŽBY 1,09 € - -

Rodinné
poistenie

Ročné
Cena za 365 resp. 366 dní/max 5 osôb

Slovensko

Svet

CESTOVNÉ POISTENIE - 64,22 € *
CESTOVNÉ POISTENIE PLUS - 125,79 € *
ZÁSAH HORSKEJ SLUŽBY 23,09 € -

Rodinné
poistenie

Krátkodobé
Cena za 1 deň/max 5 osôb

Ročné
Cena za 365 resp. 366 dní/max 5 osôb

Slovensko

Európa

Svet

Slovensko

Svet

CESTOVNÉ POISTENIE - 2,96 € 6,92 € - 64,22 € *
CESTOVNÉ POISTENIE PLUS - 6,30 € 10,54 € - 125,79 € *
ZÁSAH HORSKEJ SLUŽBY 1,09 € - - 23,09 € -

* Vrátane poistenia Zásah Horskej služby na Slovensku.