Home

Prečítajte si najčastejšie otázky k ukončovaniu činnosti ZUNO

Otázky a odpovede

Poistenie splácania k PÔŽIČKE

Ak sa niečo stane, postaráme sa za vás o splácanie PÔŽIČKY

  • Poistenie pre prípad smrti a invalidity
  • Poistenie pre prípad smrti a invalidity a pracovnej neschopnosti
  • Poistenie pre prípad smrti a invalidity, pracovnej neschopnosti a nezamestnanosti
Poistenie splácania

Cestovné poistenie k PLATINOVEJ KREDITKE

Cestovné poistenie vás chráni, keď ste v zahraničí – po celú dobu platnosti PLATINOVEJ KREDITKY

  • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
  • Asistenčné služby
  • Poistenie pre prípad úrazu
  • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
Cestovné poistenie