Home

Bezpečnosť je pre nás dôležitá

Pre bezpečnosť robíme všetko, čo je v našich silách. Šifrujeme, kontrolujeme, testujeme. Svoju bezpečnosť máš však hlavne vo svojich rukách. Ako na ňu?

Bezpečnosť

ONLINE BANKING ZUNO

Prihlásenie sa do online bankingu
 • Potrebujete vedieť klientske číslo a heslo.
 • Používajte také heslá, ktoré sú ťažko zistiteľné/odhaliteľné možnými útočníkmi.
 • Prihlasujte sa priamo, zadaním adresy online bankingu moje.zuno.sk vo svojom prehliadači alebo cez odkaz na oficiálnej webovej stránke ZUNO - www.zuno.sk
 • Nikdy nepoužívajte link z iného zdroja, napr. z e-mailu, z iného webu a pod. Výnimkou sú linky v e-mailoch od ZUNO. Každý odkaz v našom e-maile vás po kliknutí naň presmeruje na zabezpečenú webstránku. Poznáte to podľa toho, že adresa v prehliadači začína "https://" a nie "http://". Navyše uvidíte v zelenom prúžku potvrdenie, že ide o stránku ZUNO BANK AG. Vždy si to skontrolujte.

Zobrazenie zeleného prúžku vo vybraných prehliadačoch:

Mozilla Firefox
Zelený prúžok v Mozilla Firefox

Internet Explorer
Zelený prúžok v Internet Explorer

Chrome
Zelený prúžok v Google Chrome

 

Neúspešné pokusy o prihlásenie

Po troch neúspešných pokusoch o prihlásenie (nesprávnom zadaní klientskeho čísla alebo hesla), vás ZUNO požiada o prepísanie znakov z obrázka - tzv. captcha. Ak nebude klientske číslo alebo heslo stále správne, máte ešte dva pokusy. Pri oboch musíte zadať aj captcha. Ak sa vám to nepodarí, váš účet vám ZUNO z bezpečnostných dôvodov zablokuje. Pre odblokovanie zavolajte do nášho kontaktného centra.

Odhlásenie sa z online bankingu

Vždy, keď sa rozhodnete ukončiť prácu s online bankingom, nezabudnite sa odhlásiť. Tiež vám odporúčame zavrieť prehliadač alebo ho reštartovať, ak chcete v prehliadaní webu pokračovať.

Automatické odhlásenie z online bankingu

Z bezpečnostných dôvodov vás ZUNO po 15 minútach nečinnosti automaticky odhlási. Človek nikdy nevie.

HESLÁ

Ako vytvoriť bezpečné heslo?
 1. Heslo musí byť dostatočne dlhé. Najmenej 8 znakov.
 2. Kombinujte malé a veľké písmená, aj číslice. Poprípade využite symboly @, $, %, *. Necháme to na vašu fantáziu.
 3. Nepoužívajte slová, ktoré nájdete v slovníku - názvy, mená a podobne.
 4. Nepoužívajte opakujúce sa znaky alebo znaky v určitom poradí (aaa, 12345, abcd a pod.)
 5. Zameňte písmená za číslice alebo symboly. Napr. použite 3 za E, @ za A, 1 za I, 0 za O, $ za S, 8 za B...
 6. Aby ste si heslo ľahko zapamätali, použite známu frázu. Napríklad z vety „Ten byt na Trenčianskej si kúpim do konca roka 2010." môžete použiť začiatočné písmená a ľubovoľne použiť veľké a malé písmená: TbnTskdkr2010. Použitím odporúčaní v bode 5 a pridaním symbolov na začiatok a koniec dostanete veľmi silné heslo: *T8nT$kdkr2OIO*.
Ako sa starať o heslo?
 1. Nikomu ho neprezrádzajte. Nedávajte ho ani žiadnemu zamestancovi banky.
 2. Nepíšte si ho na prístupné miesta - do notebooku, peňaženky, mobilu, kalendára, nelepte na monitor, spodnú časť klávesnice... Najlepšie je mať ho zapísané v hlave.
 3. Pravidelne si ho meňte. Napríklad raz za tri mesiace.
 4. Ak by niekto vaše heslo zistil alebo máte také podozrenie, ihneď si ho zmeňte.
 5. Ak sa vám ho podarí zabudnúť, kontaktujte naše kontaktné centrum.

 

SMS KÓDY

Autorizácia sms kódom - transakcie a zmena nastavení

Aktívne transakcie ZUNO overuje sms kódom. Sms kód má šesť číslic a príde na vami zaregistrovaný mobil. Odosielateľom je vždy ZUNO. Pri potvrdzovaní transakcie nezabudnite skontrolovať správnosť všetkých údajov. Ak máte pochybnosti, transakciu nepotvrdzujte. Na potvrdenie máte 15 minút. Po ich vypršaní už sms kód nebude platiť a transakciu musíte spraviť odznova.

Zmena telefónneho čísla na posielanie sms-iek

Vaše číslo slúži na potvrdzovanie aktívnych transakcií v online bankingu. Preto si ho môžete zmeniť týmito spôsobmi:

 • Keď máte staré aj nové telefónne číslo, ľahko si ho zmeníte v online bankingu. Na staré telefónne číslo vám pošleme sms kód, ktorým v online bankingu potvrdíte zmenu čísla zo starého na nové.
 • Ak už nemáte svoje staré číslo, stiahnite si Žiadosť o zmenu/obnovu údajov. Vyplňte údaje a priložte kópiu občianskeho preukazu alebo povolenia na pobyt. Potom to všetko už iba pošlite do ZUNO. Máte dve možnosti - naskenovať a poslať na e-mail alebo odkopírovať a poslať na poštou. ZUNO vašu žiadosť spracuje a pri najbližšom prihlásení do online bankingu zmenu čísla potvrdíte.

 

TRVALÉ PLATBY

Trvalé platby alebo platby na účty, ktoré máte uložené v Zozname účtov, potvrdíte sms kódom iba raz. Pri ďalších platbách už sms kód nepotrebujete.

 

online banking - bezpečnosť