Home

Moja ochrana

U nás sú vaše vklady v bezpečí. Chráni ich rakúsky systém ochrany vkladov.

moja ochrana

ZEP (Zaručený Elektronický Podpis)

Ak od vás pri niektorých dokumentoch požadujeme úradné osvedčenie pravosti vášho podpisu, môžete nám takéto dokumenty podpísať aj svojim vlastným Zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), ktorý je opatrený časovou pečiatkou. Vďaka nemu totiž pravosť vášho podpisu nemusíte overovať na úrade.

Platí to v prípade, ak ste držiteľom slovenského občianskeho preukazu (Elektronická identifikačná karta (tzv. eID karta)) vydaného po 2.decembri 2013 a požiadali ste o certifikáty potrebné na vytvorenie ZEP, ktorý viete používať.

Keď budete podpisovať dokumenty so ZEP:

  • Na podpísanie používajte kvalifikovaný certifikát SVK eID ACA (kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou, obsahuje aj rodné číslo držiteľa certifikátu),
  • Váš ZEP musí obsahovať aj časovú pečiatku podpisu (tzv. Podpisový certifikát časovej pečiatky),
  • Vytvorený dokument musí byt v údajovom formáte .zep .

Ak si chcete byt istí, že váš dokument je správne podpísaný ZEP-om, môžete si overiť platnosť ZEP (.zep súboru) pomocou niektorej z voľne dostupných aplikácii alebo služieb overenia:

aktuálne napr. Qsign alebo online: Ústredný portál verejných služieb ľudom

Výsledkom overenia ZEP musí byt "Úspešné overenie"

Dokument (súbor) s platným ZEP s časovou pečiatkou nám prosím pošlite na e-mailovú adresu info@zuno.sk

Ako nám bezpečne doručíte elektronické dokumenty?