Home

Prečítajte si najčastejšie otázky k ukončovaniu činnosti ZUNO

Otázky a odpovede
Aj vďaka vám sme získali ocenenie
Najlepšia a najprestížnejšia obchodná značka

CHCETE SA RADŠEJ ZBAVIŤ SVOJICH
NEVÝHODNÝCH ÚVEROV?

Preneste si ich k nám a ušetrite stovky eur.
Zníženie úroku vám garantujeme.

Viac o NAJ Refinancovaní

PODMIENKY, DOKUMENTY A PRÍKLAD PÔŽIČKY

Reprezentatívny príklad výpočtu RPMN

Hľadáte najlacnejší úver a chcete najvýhodnejšie podmienky? Už ste si urobili porovnanie požičiek v rôznych slovenských bankách a stále ste sa nerozhodli? Zistite, aké náklady na PÔŽIČKU a PÔŽIČKY PLUS má väčšina klientov v ZUNO:

Typ PÔŽIČKA PÔŽIČKA PLUS
Výška PÔŽIČKY 4 000 € 4 000 €
Úroková sadzba 8,90 % ročne 8,90 % ročne
Ročná percentuálna miera nákladov 9,27 % 10,94 %
Mesačná splátka 82,84 € 82,84 €
Poplatok za zriadenie 0 %
0 %
Mesačný poplatok 0 € 2,99 €
Obdobie splatnosti PÔŽIČKY 60 mesiacov 60 mesiacov
Počet splátok 60 60
KLIENT ZAPLATÍ SPOLU 4 970,40 € 5 149,80 €
Aby ste mohli požiadať o PÔŽIČKU, potrebujete ÚČET v ZUNO za 0 €.

Tieto dokumenty si pozrite ešte predtým, ako o PÔŽIČKU požiadate

Zmluva - Obchodné podmienky pre POŽIČKU

Pokrývajú všetky podstatné podmienky pre PÔŽIČKU. Sú súčasťou Zmluvy o PÔŽIČKE a je dobré, prečítať si ich, ešte predtým, než o PÔŽIČKU požiadate.Detaily o POISTENÍ SPLÁCANIA

Informácie o POISTENÍ SPLÁCANIA je dobré prečítať si, ešte predtým, ako o PÔŽIČKU požiadate.

Dokument obsahuje:

 • Informácie o poistení splácania PÔŽIČKY
 • Informácie pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku
 • Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
 • Rámcovú poistnú zmluvu
 • Všeobecné poistné podmienky pre POISTENIE k PÔŽIČKE (skupinové) – VPP PPS


Overenie v externých registroch

ZUNO sa bude o vašej platobnej morálke a ďalších pôžičkách informovať v externých registroch. Tieto databázy nebudeme prechádzať bez vašeho súhlasu. Preto potrebujeme váš súhlas pre informovanie v Credit bureau a SOLUS-e pri podpísaní žiadosti o PÔŽIČKU. Pokiaľ vašu žiadosť zamietneme na základe zistení z týchto databáz, dáme vám vedieť.

Podmienky

 1. Existujú určité podmienky, ktoré musíte splniť.
 2. Skontolujte si, či:
 3. Máte povolenie na pobyt na Slovensku.
 4. Ste spôsobilý na právne úkony.
 5. Máte účet v ZUNO.
 6. Vaša čistá mesačná mzda je aspoň 250 €. Ste SZČO? Vaš príjem bude vypočítaný ako ročný daňový základ vydelený 12 – počtom mesiacov v roku.
 7. Ste zamestnaný, SZČO alebo dôchodca. Ak ste študent, na materskej dovolenke, v domácnosti alebo nezamestnaný, PÔŽIČKU vám nemôžeme poskytnúť.
 8. Nemeškáte so splátkou v inej banke a nemáte negatívny záznam v databáze Credit Bureau a SOLUS-u.
 9. Nie ste dlžníkom ZUNO. Dajte si pozor na nepovolené prečerpanie účtu alebo omeškané splátky PÔŽIČKY.
 10. Je možné, že vás počas schvaľovacieho procesu vašej žiadosti budeme kontaktovať pre spresnenie niektorých informácií. Majte preto telefón na očiach. Ak ste zamestnanec, budeme od vás potrebovať aj vašu pevnú linku do práce.

  Výška splátky je stanovená na základe posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v súlade s povinnosťou ZUNO podľa §7 Zákona o spotrebiteľských úveroch.

Cenník

Všetky poplatky nájdete v našom Cenníku.

Tu sú tie, o ktorých by ste mali vedieť:

 • Poskytnutie PÔŽIČKY: 0 €
 • Mesačne za predčasné splatenie PÔŽIČKY: 0 €
 • Mesačne za balík služieb k PÔŽIČKE PLUS: 2,99 €

Úrokové sadzby

Všetky úrokové sadzby môžete nájsť v našich úrokových sadzbách. Tu sú tie, o ktorých by ste mali vedieť:

 • Úroková sadzba PÔŽIČKY: od 4,9 % ročne
 • Úroky z omeškania: 5 % ročne

Finálnu výšku vašej úrokovej sadzby nájdete v Predzmluvnom formulári, ako aj v Zmluve o PÔŽIČKE.

Všetky ostatné úrokové sadzby nájdete v našom prehľade úrokových sadzieb.

PÔŽIČKA PLUS

PÔŽIČKA PLUS je PÔŽIČKA, ku ktorej za mesačný poplatok 2,99 € získate tieto extra výhody:

Poistenie pre prípad smrti alebo invalidity 0 €
SMS pripomienka splátky 0 €
Predčasné čiastočné alebo celkové splatenie 0 €
Predĺženie alebo skrátenie splatnosti 0 €
Zníženie / zrušenie poistenia 0 €

Poistenie splácania Pôžičky

U nás si môžete vybrať z troch typov POISTENIA SPLÁCANIA PÔŽIČKY:

 • Poistenie pre prípad smrti a úplnej invalidity

  Chránení ste v prípade smrti alebo úplnej invalidity spôsobené chorobou či úrazom, prípadne pri trvalých následkoch úrazu s rozsahom nad 50 %.

  Toto poistenie u nás automaticky dostanete k balíku PÔŽIČKY PLUS, pre PÔŽIČKU poistenie pre prípad smrti a úplnej invalidity neposkytujeme.

 • Poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity a pracovnej neschopnosti

  Chránení ste v prípade smrti alebo úplnej invalidity a pomôže vám so splácaním PÔŽIČKY, pokiaľ v dôsledku choroby alebo úrazu nemôžete dlhodobo pracovať. Pracovná neschopnosť musí byť potvrdená lekárom.

  Poistenie si môžete zriadiť k PÔŽIČKE – s poplatkom 3,26 % zo splátky pôžičky mesačne, ako aj k PÔŽIČKE PLUS s poplatkom 2 % zo splátky pôžičky mesačne.

 • Poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

  Chránení ste v prípade smrti alebo úplnej invalidity a pomôže vám so splácaním PÔŽIČKY v prípade pracovnej neschopnosti a nedobrovoľnej straty zamestnania.

  Poistenie si môžete zriadiť k PÔŽIČKE – s poplatkom 5,61 % zo splátky pôžičky mesačne, ako aj k PÔŽIČKE PLUS s poplatkom 4,71 % zo splátky pôžičky mesačne.

Žiadate o PÔŽIČKU, a ste na dôchodku?

Ponúknuť vám môžeme len poistenie pre prípad smrti a trvalých následkov úrazu s rozsahom nad 50 %. Poistenie vám uzavrieme, pokiaľ nemáte viac ako 64,5 rokov. Keď dovŕšite 65. rok, poistenie vám zanikne. Ste invalidný? Bohužiaľ vám žiadne poistenie ponúknuť nemôžeme.

Čo v prípade smrti alebo invalidity?

UNIQA uhradí ZUNO zostatok PÔŽIČKY k dátumu, kedy poistený zomrel alebo mu bola priznaná úplná invalidita/trvalé následky úrazu. Tieto peniaze ZUNO použije na splácanie PÔŽIČKY.

Čo v prípade pracovnej neschopnosti?

UNIQA bude po dobu pracovnej neschopnosti poskytovať ZUNO sumu vo výške mesačnej splátky PÔŽIČKY. ZUNO použije peniaze na splácanie PÔŽIČKY. Na jednu poistnú udalosť môže byť vyplatených maximálne 12 platieb. V prípade, že pracovná neschopnosť nastane opakovane, bude vyplatených najviac 24 platieb na jednu PÔŽIČKU.

Čakacia doba je 90 dní - ide o časový úsek, ktorý začína plynúť dátumom začiatku poistenia. Ak pracovná neschopnosť nastala počas čakacej doby, nie je považovaná za poistnú udalosť.

Karenčná doba je 60 dní – je časový úsek, ktorý začína plynúť od dátumu vzniku pracovnej neschopnosti. Ak dĺžka trvania pracovnej neschopnosti nepresiahne karenčnú dobu, tak sa nejedná o poistnú udalosť a nevzniká nárok na poistné plnenie. Za obdobie karenčnej doby sa poistné plnenie neposkytuje

Čo v prípade nezamestnanosti?

UNIQA bude poskytovať ZUNO čiastku vo výške mesačnej splátky a to v období, kedy poistený bude nezamestnaný. ZUNO použije peniaze na splácanie PÔŽIČKY. Na jednu poistnú udalosť môže byť vyplatených maximálne 12 platieb. V prípade, že poistná udalosť nastane opakovane, bude vyplatených najviac 24 platieb na jednu PÔŽIČKU.

Čakacia doba je 90 dní - je časový úsek, ktorý začína plynúť dátumom začiatku poistenia Ak strata zamestnania poisteného nastala počas čakacej doby, nie je považovaná za poistnú udalosť.

Karenčná doba je 60 dní - je časový úsek, ktorý začína plynúť od dátumu straty zamestnania. V prípade, ak dĺžka trvania straty zamestnania nepresiahne karenčnú dobu, tak sa nejedná o poistnú udalosť a nevzniká nárok na poistné plnenie. Za obdobie karenčnej doby sa poistné plnenie neposkytuje.

Predtým, ako si zvolíte typ poistenia, zvážte svoju aktuálnu životnú situáciu a všetky podmienky, ktoré sú uvedené v rámcové poistnej zmluve, Všeobecných a doplnkových poistných podmienkach tak, aby ste zvolili svoje poistenie čo najlepšie.