Home

Čo by ste mali vedieť o PÔŽIČKÁCH?

Prečítajte si článok

PODMIENKY, DOKUMENTY A PRÍKLAD PÔŽIČKY

Reprezentatívny príklad výpočtu RPMN

Zistite, aké náklady na PÔŽIČKU a PÔŽIČKY PLUS má väčšina našich klientov:

Typ PÔŽIČKA PÔŽIČKA PLUS
Výška PÔŽIČKY 4 000 € 4 000 €
Úroková sadzba 8,90 % ročne 8,90 % ročne
Ročná percentuálna miera nákladov 9,27 % 10,94 %
Mesačná splátka 82,84 € 82,84 €
Poplatok za zriadenie 0 %
0 %
Mesačný poplatok 0 € 2,99 €
Obdobie splatnosti PÔŽIČKY 60 mesiacov 60 mesiacov
Počet splátok 60 60
KLIENT ZAPLATÍ SPOLU 4 970,40 € 5 149,80 €
Aby ste mohli požiadať o PÔŽIČKU, potrebujete ÚČET v ZUNO za 0 €.

Tieto dokumenty si pozrite ešte predtým, ako o PÔŽIČKU požiadate

Obchodné podmienky pre POŽIČKU

Pokrývajú všetky podstatné podmienky pre PÔŽIČKU. Sú súčasťou Zmluvy o PÔŽIČKE a je dobré, prečítať si ich, ešte predtým, než o PÔŽIČKU požiadate.Detaily o POISTENÍ SPLÁCANIA

Informácie o POISTENÍ SPLÁCANIA je dobré prečítať si, ešte predtým, ako o PÔŽIČKU požiadate.

Dokument obsahuje:

 • Informácie o poistení splácania PÔŽIČKY
 • Informácie pre spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku
 • Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
 • Rámcovú poistnú zmluvu
 • Všeobecné poistné podmienky pre POISTENIE k PÔŽIČKE (skupinové) – VPP PPS


Overenie v externých registroch

ZUNO sa bude o vašej platobnej morálke a ďalších pôžičkách informovať v externých registroch. Tieto databázy nebudeme prechádzať bez vašeho súhlasu. Preto potrebujeme váš súhlas pre informovanie v Credit bureau a SOLUS-e pri podpísaní žiadosti o PÔŽIČKU. Pokiaľ vašu žiadosť zamietneme na základe zistení z týchto databáz, dáme vám vedieť.

Podmienky

 1. Existujú určité podmienky, ktoré musíte splniť.
 2. Skontolujte si, či:
 3. Máte povolenie na pobyt na Slovensku.
 4. Ste spôsobilý na právne úkony.
 5. Máte účet v ZUNO.
 6. Váš čistý mesačný príjem je aspoň 250 €. Ste SZČO? Vaš príjem bude vypočítaný ako ročný daňový základ vydelený 12 – počtom mesiacov v roku.
 7. Ste zamestnaný, SZČO alebo dôchodca. Ak ste študent, na materskej dovolenke, v domácnosti alebo nezamestnaný, PÔŽIČKU vám nemôžeme poskytnúť.
 8. Nemeškáte so splátkou v inej banke a nemáte negatívny záznam v databáze Credit Bureau a SOLUS-u.
 9. Nie ste dlžníkom ZUNO. Dajte si pozor na nepovolené prečerpanie účtu alebo omeškané splátky PÔŽIČKY.
 10. Je možné, že vás počas schvaľovacieho procesu vašej žiadosti budeme kontaktovať pre spresnenie niektorých informácií. Majte preto telefón na očiach. Ak ste zamestnanec, budeme od vás potrebovať aj vašu pevnú linku do práce.

Cenník

Všetky poplatky nájdete v našom Cenníku.

Tu sú tie, o ktorých by ste mali vedieť:

 • Poskytnutie PÔŽIČKY: 0 €
 • Mesačne za predčasné splatenie PÔŽIČKY: 0 €
 • Mesačne za balík služieb k PÔŽIČKE PLUS: 2,99 €

Úrokové sadzby

Všetky úrokové sadzby môžete nájsť v našich úrokových sadzbách. Tu sú tie, o ktorých by ste mali vedieť:

 • Úroková sadzba PÔŽIČKY: od 6,9 % ročne
 • Úroky z omeškania: 5 % ročne

Finálnu výšku vašej úrokovej sadzby nájdete v Predzmluvnom formulári, ako aj v Zmluve o PÔŽIČKE.

Všetky ostatné úrokové sadzby nájdete v našom prehľade úrokových sadzieb.